Thơ : Làm bác sĩ ( Chủ đề : Nghề nghiệp )
 
Làm bác sĩ

  Mời mẹ ngồi yên lặng
    Để “ bác sĩ” khám cho
Chắc lại đi đầu nắng
Bệnh này là bệnh ho

            Thuốc ngọt chứ  không đắng
    Phải uống với nước sôi
Nếu tiêm thì đau lắm
Mẹ lại khóc nhè thôi

Mẹ bỗng hỏi “ bác sĩ”
Sổ mũi uống thuốc gì?
“Bác sĩ” chừng hiểu ý
  Uống sữa với bánh mỳ!

                   Lê Ngân