Hình ảnh các bé trường MN Tân Xã tham gia một số tiết mục văn nghệ chào mừng ĐH hội cựu giáo chức